Ngân hàng Việt Nam Thương Tín

  • Trụ sở chính: 47 Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.
  • Số điện thoại: 079 3886 666
  • Số Fax: 079 3615 666.
  • Website: www.vietbank.com.vn
  • Email: chamsockhachhang@vietbank.com.vn
  • Telex:
  • Swift Code: VNTTVNVX

Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thương Tín tại các tỉnh thành