Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank

 • Swift Code: VNTTVNVX
 • Telex:
 • Địa chỉ trụ sở chính: 47 Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.
 • Số điện thoại: 079 3886 666
 • Số Fax: 079 3615 666.
 • Website: www.vietbank.com.vn
 • Email: chamsockhachhang@vietbank.com.vn
 • Giờ mở cửa Ngân hàng Việt Nam Thương Tín
  Ngày Thứ Sáng Chiều
  Thứ Hai
  Thứ Ba
  Thứ Tư
  Thứ Năm
  Thứ 6
  Thứ Bảy
  Chủ nhật

Chi nhánh ngân hàng VietBank tại các tỉnh thành