Chi nhánh VietBank Sóc Trăng

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Sóc Trăng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Sóc Trăng 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VietBank Sóc Trăng


  • Thành Phố Sóc Trăng
  • VIETBANK Ngô Gia Tự

    109 Ngô Gia Tự, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng. 

  • VIETBANK Sóc Trăng

    47 Trần Hưng Đạo, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng. 

Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thương Tín tại Sóc Trăng