Mạng lưới chi nhánh ngân hàng VietBank Sóc Trăng

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Sóc Trăng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Sóc Trăng 2 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất VietBank Sóc Trăng


Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thương Tín tại Sóc Trăng