Ngân hàng VietBank VIETBANK Ngô Gia Tự

  • Địa chỉ: 109 Ngô Gia Tự, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng. 
  • Số điện thoại: 0299 3640 555 và 0299 3640 456
  • Số Fax: 0299 3640 771
Hiển thị bản đồ đến VIETBANK Ngô Gia Tự

Bản đồ đường đi đến VIETBANK Ngô Gia Tự


Các chi nhánh khác