Ngân hàng VietBank Thành Phố Sóc Trăng Sóc Trăng

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Sóc Trăng.