Chi nhánh VietBank Khánh Hòa

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Khánh Hòa. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nha Trang 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VietBank Khánh Hòa


  • Thành Phố Nha Trang
  • VIETBANK Vĩnh Phước

    B1 (T1) Chung cư Vĩnh Phước, đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành Phố Nha Trang

  • VIETBANK Khánh Hòa

    24 Yersin, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 

Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thương Tín tại Khánh Hòa