Ngân hàng VietBank Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Nha Trang.

  • VIETBANK Vĩnh Phước

    B1 (T1) Chung cư Vĩnh Phước, đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành Phố Nha Trang

  • VIETBANK Khánh Hòa

    24 Yersin, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa