Mạng lưới chi nhánh ngân hàng VietBank Nghệ An

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Nghệ An. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vinh 5 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất VietBank Nghệ An


Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thương Tín tại Nghệ An