Ngân hàng VietBank Thành Phố Vinh Nghệ An

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vinh.