Ngân hàng VietBank Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Bình Thạnh.

 • VIETBANK Hàng Xanh

  43A-43B Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

 • VIETBANK Đinh Tiên Hoàng

  96 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

 • VIETBANK Thanh Đa

  597 – 599 Xô Viết Nghệ Tỉnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

 • VIETBANK Nơ Trang Long

  151 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

 • VIETBANK Điện Biên Phủ

  406 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh