Ngân hàng VietBank VIETBANK Điện Biên Phủ

  • Địa chỉ: 406 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 028 6258 5294 và 028 6258 5293
  • Số Fax: 028 3899 1243
Hiển thị bản đồ đến VIETBANK Điện Biên Phủ

Bản đồ đường đi đến VIETBANK Điện Biên Phủ


Các chi nhánh khác