Ngân hàng VietBank Quận Hải Châu Đà Nẵng

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hải Châu.

 • VIETBANK Đống Đa

  265 Đống Đa, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 

 • VIETBANK Chợ Mới

  247 Trưng Nữ Vương, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 

 • VIETBANK Hùng Vương

  115-117 Hùng Vương, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

 • VIETBANK Thanh Khê

  265 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

 • VIETBANK Đà Nẵng

  265 Đống Đa, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng