Ngân hàng VietBank Quận Tân Phú Hồ Chí Minh

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Tân Phú.