Ngân hàng VietBank Quận 8 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 8.