Ngân hàng VietBank Quận 6 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 6.

  • VIETBANK Hậu Giang

    35-37 Hậu Giang, Phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

  • VIETBANK Duy Tân

    231 Ðiện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh