Ngân hàng VietBank Quận 5 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 5.