Ngân hàng VietBank Quận 12 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 12.