Ngân hàng VietBank Quận 1 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 1.