Ngân hàng VietBank Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Phú Nhuận.