Ngân hàng VietBank Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Gò Vấp.