Ngân hàng VietBank Quận Bình Tân Hồ Chí Minh

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Bình Tân.

  • VIETBANK Bình Trị Đông

    153, Đường số 7, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

  • VIETBANK Thành Đô

    Lô BV4, Khu Y tế kỹ thuật cao, số 532A đường Kinh Dương Vương, phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh