Ngân hàng VietBank Huyện Bình Chánh Hồ Chí Minh

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bình Chánh.

  • VIETBANK Bình Chánh

    A11/5-A11/6 Quốc lộ 1A, Ấp 1, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh