Ngân hàng VietBank Quận Ngô Quyền Hải Phòng

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ngô Quyền.

  • VIETBANK Lạch Tray

    380 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

  • VIETBANK Ngô Quyền

    25 Đà Nẵng, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng