Ngân hàng VietBank Quận Lê Chân Hải Phòng

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Lê Chân.