Ngân hàng VietBank Quận Hồng Bàng Hải Phòng

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hồng Bàng.