Ngân hàng VietBank Quận Long Biên Hà Nội

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Long Biên.