Ngân hàng VietBank Quận Hoàng Mai Hà Nội

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hoàng Mai.