Ngân hàng VietBank Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hoàn Kiếm.