Ngân hàng VietBank Quận Hà Đông Hà Nội

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hà Đông.