Ngân hàng VietBank Quận Đống Đa Hà Nội

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Đống Đa.