Ngân hàng VietBank Quận Ba Đình Hà Nội

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ba Đình.