Ngân hàng VietBank Quận Thanh Khê Đà Nẵng

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thanh Khê.

  • VIETBANK Tân Chính

    346 Lê Duẩn, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng