Ngân hàng VietBank Quận Sơn Trà Đà Nẵng

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Sơn Trà.

  • VIETBANK Sơn Trà

    885 Ngô Quyền, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng