Ngân hàng VietBank Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Cẩm Lệ.

  • VIETBANK Cẩm Lệ

    221 Ông Ích Đường, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng